Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800M012ODD0V9CR16
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 14.04.2020
Datum obnove LEI oznake 14.04.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 08.04.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta FOND ZA STABILNOST otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HROTPIUSTBL5
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
LEI vezanog subjekta 529900UAH2CC09VOZQ96
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Divka Budaka 1/d
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Divka Budaka 1/d
Poštanski broj 10000
Grad ZAGREB
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900UAH2CC09VOZQ96
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 02.04.2020 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2020 - 31.12.2020
Razdoblje objave dokumenata 02.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 9.4.2020. 14:08:30

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca