Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800L0RBBI88U49M04
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 06.12.2017
Datum obnove LEI oznake 06.12.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 12.11.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ELEKTROMAGIC d.o.o. za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 060017715
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Zoranićeva 27
Poštanski broj 21210
Grad Solin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Zoranićeva 27
Poštanski broj 21210
Grad Solin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca