Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800L0M198RZCU3S40
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 28.11.2017
Datum obnove LEI oznake 28.11.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 05.09.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Generali Victoria - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Identifikator subjekta u registru HRFOINUVICF6
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika [""]
Naziv pravnog nasljednika [""]
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Masarykova ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Masarykova ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 24.05.2023 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 24.05.2023 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 5.9.2023. 13:16:20