Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800L0K4C1XPM6TS21
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 26.06.2018
Datum obnove LEI oznake 26.06.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 25.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ĐAKOVAČKA VINA D.D.
Identifikator subjekta u registru 030051750
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Biskupa Antuna Mandića 71
Poštanski broj 31418
Grad Mandićevac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Biskupa Antuna Mandića 71
Poštanski broj 31418
Grad Mandićevac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 7478000070083WIXWL02
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 20.06.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 23.6.2020 9:08:08

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780010LCF55FEY5B52
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 20.06.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.04.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 23.6.2020 9:08:32