Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800L0D04R91G0JV22
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 27.12.2017
Datum obnove LEI oznake 27.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 10.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Privredno društvo EPCG doo Beograd
Identifikator subjekta u registru 20491515
Naziv registra Business Entities Register - Companies
Pravni oblik subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću (KIU5)
Pravna nadležnost Srbija
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Business Entities Register - Companies (RA000517)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Simina 16/1/3
Poštanski broj 11000
Grad Beograd
Država Srbija

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Simina 16/1/3
Poštanski broj 11000
Grad Beograd
Država Srbija

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca