Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800L0B0URZD3A0Z37
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 26.07.2018
Datum obnove LEI oznake 26.07.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 21.12.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Grad Koprivnica
Identifikator subjekta u registru 02561654
Naziv registra Popis proračunskih korisnika
Pravni oblik subjekta ostalo
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Popis proračunskih korisnika (RA000705)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Zrinski trg 1
Poštanski broj 48000
Grad Koprivnica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Zrinski trg 1
Poštanski broj 48000
Grad Koprivnica
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca