Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800L0AE99DPIP7W15
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.12.2017
Datum obnove LEI oznake 21.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 15.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ENERGO d. o. o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina
Identifikator subjekta u registru 040013290
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dolac 14
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dolac 14
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca Većinski vlasnik Grad Rijeka

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca Većinski vlasnik Grad Rijeka