Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800L07CE0WPMZC453
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.05.2022
Datum obnove LEI oznake 10.05.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 10.05.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CROMARIS dioničko društvo za marikulturu
Identifikator subjekta u registru 110021554
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Gaženička cesta 4/b
Poštanski broj 23000
Grad Zadar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Gaženička cesta 4/b
Poštanski broj 23000
Grad Zadar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 3157003OO9IA06S5FS61
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.06.2009 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2022 - 31.03.2022
Razdoblje objave dokumenata 28.04.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.5.2022. 9:36:06

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 3157003OO9IA06S5FS61
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 04.06.2009 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2022 - 31.03.2022
Razdoblje objave dokumenata 28.04.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.5.2022. 9:36:06