Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800L072SU2WS9O276
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 15.10.2019
Datum obnove LEI oznake 15.10.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 15.10.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DRAVA d.d. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju
Identifikator subjekta u registru 030010175
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Stjepana Radića 15
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Stjepana Radića 15
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca