Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800L056AU53F66W58
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.07.2018
Datum obnove LEI oznake 10.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 15.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BRODOTROGIR D.D.
Identifikator subjekta u registru 060179299
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Put Brodograditelja 16
Poštanski broj 21220
Grad Trogir
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Put Brodograditelja 16
Poštanski broj 21220
Grad Trogir
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800N0H2FZ7ZIGC415
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 06.04.2013 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 07.06.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 10.6.2020 8:51:33

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca