Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800L02EC2O67FOK85
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.11.2019
Datum obnove LEI oznake 22.11.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 06.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Fine'sa Conceptus dioničko društvo, investicijska kompanija za upravljanje ulaganjem i razvojem investicijskim projektima
Identifikator subjekta u registru 070062327
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ivana Kukuljevića 23
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ivana Kukuljevića 23
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca