Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800L014FYIPKJJ454
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 07.11.2022
Datum obnove LEI oznake 07.11.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 07.11.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KALUN DRNIŠ d.o.o. za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 110090389
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Kralja Zvonimira 29
Poštanski broj 22320
Grad Drniš
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Kralja Zvonimira 29
Poštanski broj 22320
Grad Drniš
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca