Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800K0S5X7KW0JS220
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 16.08.2017
Datum obnove LEI oznake 18.08.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 04.08.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Синтетика АД
Identifikator subjekta u registru 201188219
Naziv registra Commercial register
Pravni oblik subjekta Aktsionerno druzhestvo (WTK4)
Pravna nadležnost Bugarska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Commercial register (RA000065)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa 43, Christopher Columbus Blvd.
Poštanski broj 1592
Grad Sofia
Država Bugarska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa 43, Christopher Columbus Blvd.
Poštanski broj 1592
Grad Sofia
Država Bugarska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca