Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800K0K3YRJUTDRQ14
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 16.03.2018
Datum obnove LEI oznake 16.03.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 03.03.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PLAMEN d.o.o. za proizvodnju i usluge
Identifikator subjekta u registru 050000177
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa NJEMAČKA 36
Poštanski broj 34000
Grad POŽEGA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa NJEMAČKA 36
Poštanski broj 34000
Grad POŽEGA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca