Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800K0J6LBQSLNF688
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 09.07.2020
Datum obnove LEI oznake 09.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 09.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Identifikator subjekta u registru 060014618
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Šetalište Apolonija Zanelle 5
Poštanski broj 21480
Grad Vis
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Šetalište Apolonija Zanelle 5
Poštanski broj 21480
Grad Vis
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca