Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800K0H4WBQ8UPAT95
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.08.2018
Datum obnove LEI oznake 10.08.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 02.08.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta JADRANKA dioničko društvo, hoteli i trgovina
Identifikator subjekta u registru 040027578
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dražica 1
Poštanski broj 51550
Grad Mali Lošinj
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dražica 1
Poštanski broj 51550
Grad Mali Lošinj
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća NON_PUBLIC
Referenca