Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800J0WD7LGUPOF333
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 01.03.2022
Datum obnove LEI oznake 09.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 09.04.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HOTELSKO TURISTIČKO DRUŠTVO MATIJA GUBEC D.D. u stečaju
Identifikator subjekta u registru 080062633
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Viktora Šipeka 31
Poštanski broj 49240
Grad Stubičke Toplice
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Mirka Viriusa 16
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca