Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800J0TA248VHK7Q49
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 24.02.2021
Datum obnove LEI oznake 14.07.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 14.07.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta GRAD VARAŽDIN
Identifikator subjekta u registru 02655977
Naziv registra Popis proračunskih korisnika
Pravni oblik subjekta Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (XQLW)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Popis proračunskih korisnika (RA000705)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa TRG KRALJA TOMISLAVA 1
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa TRG KRALJA TOMISLAVA 1
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca