Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800J0L4OCUR7ZG394
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 25.02.2022
Datum obnove LEI oznake 04.03.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 04.03.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ALFA dioničko društvo za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove
Identifikator subjekta u registru 080053296
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Nova Ves 23a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Nova Ves 23a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca