Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800J0I6XAOR9H1K46
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.06.2022
Datum obnove LEI oznake 29.06.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 29.06.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Agencija za osiguranje radničkih tražbina
Identifikator subjekta u registru 080678090
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Agencije I druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima (6RD2)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Frankopanska ulica 11
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Frankopanska ulica 11
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca