Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800J0H4FRC0OBIX70
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 18.07.2023
Datum obnove LEI oznake 18.07.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 19.06.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DIVERSO BROKER društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju
Identifikator subjekta u registru 081394584
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Beliceva ulica 23
Poštanski broj 10310
Grad Ivanić-Grad
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Beliceva ulica 23
Poštanski broj 10310
Grad Ivanić-Grad
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca