Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800J0GE30JENTKJ80
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 13.09.2023
Datum obnove LEI oznake 13.09.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ALPHA ZASTUPANJE d.o.o. za zastupanje u osiguranju
Identifikator subjekta u registru 030257609
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kralja Petra Krešimira IV 55
Poštanski broj 31300
Grad Beli Manastir
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kralja Petra Krešimira IV 55
Poštanski broj 31300
Grad Beli Manastir
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca