Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800J052BKBF4OKI90
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 15.03.2019
Datum obnove LEI oznake 15.03.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Identifikator subjekta u registru 060004938
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Ustanova (ZFQS)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dr.Ante Šercera 4/A
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dr.Ante Šercera 4/A
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca