Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800J01AP937YU4X94
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 20.12.2017
Datum obnove LEI oznake 20.12.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 27.11.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TRINAS PROJEKT d.o.o. za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
Identifikator subjekta u registru 030111808
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dubrovačka 14
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dubrovačka 14
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca