Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800I0V0ARZ9ZY8O67
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 25.05.2018
Datum obnove LEI oznake 25.05.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 25.05.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta FINAG d.d. Industrija građevnog materijala u stečaju
Identifikator subjekta u registru 010007767
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Petra Svačića bb
Poštanski broj 43280
Grad GAREŠNICA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Petra Svačića bb
Poštanski broj 43280
Grad GAREŠNICA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca