Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800I0U3Z995GOOH25
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 20.12.2017
Datum obnove LEI oznake 20.12.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 20.12.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PLAVI FILM, d.o.o. za produkciju filmova i video materijala
Identifikator subjekta u registru 080106063
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Mladosti 39
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Mladosti 39
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca