Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800I0R1VHHZ1Q3B24
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 27.11.2017
Datum obnove LEI oznake 30.11.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 24.11.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BOMARK AMBALAŽA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 070118708
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kućanmarofska ulica 12
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kućanmarofska ulica 12
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca