Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800I0Q7UIAV8A9630
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 14.06.2023
Datum obnove LEI oznake 14.06.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 14.06.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta SJEĆANJE
Identifikator subjekta u registru 05468710
Naziv registra Registar neprofitnih organizacija
Pravni oblik subjekta Udruga (274G)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar neprofitnih organizacija (RA000696)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa ŠTRIGOVA 87
Poštanski broj 40312
Grad ŠTRIGOVA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ŠTRIGOVA 87
Poštanski broj 40312
Grad ŠTRIGOVA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca