Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800I0ODVKML1LDU40
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 28.02.2018
Datum obnove LEI oznake 28.02.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 28.02.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TRŽIŠTE NOVCA I KRATKOROČNIH VRIJEDNOSNICA dioničko društvo u likvidaciji
Identifikator subjekta u registru 080034782
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Heinzelova 62a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Heinzelova 62a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca