Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800I0H8J8XYWHYZ16
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 30.11.2017
Datum obnove LEI oznake 30.11.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 30.11.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta COMPLETE LINE d.o.o. za poslovne usluge u likvidaciji
Identifikator subjekta u registru 070003280
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Stjepana I Antuna Radića 33
Poštanski broj 44000
Grad SISAK
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Stjepana I Antuna Radića 33
Poštanski broj 44000
Grad SISAK
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca