Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800I0B12J4CDQQ632
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 11.02.2019
Datum obnove LEI oznake 11.02.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 11.02.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta JADRANSKI POMORSKI SERVIS, dioničko društvo za pomorske usluge
Identifikator subjekta u registru 040016811
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Verdieva 19
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Verdieva 19
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 815600C70EA7BFC2D962
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 30.11.2016 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 07.02.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05