Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800I04B8RY9J0TP02
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 11.12.2017
Datum obnove LEI oznake 11.12.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 11.12.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DALSTROJ dioničko društvo Tvornica alatnih strojeva, pribora i alata
Identifikator subjekta u registru 060016214
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Mostine 11A
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Mostine 11A
Poštanski broj 21000
Grad Split
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800R0D7W9PXVO4O74
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 06.12.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata 06.12.2017 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800R0D7W9PXVO4O74
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 06.12.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata 06.12.2017 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05