Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800I049BR64O9VF26
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 07.03.2019
Datum obnove LEI oznake 09.03.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 06.09.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ZB bond 2024 USD
Identifikator subjekta u registru HRZBINU24US9
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt ZB Invest d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Samoborska cesta 145
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Samoborska cesta 145
Poštanski broj 10090
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 549300T0RFRCQ7Z21884
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.12.2018 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 02.08.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.9.2022. 8:28:35

IS_SUBFUND_OF

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800U0IFZ10LGYZ705
Vrsta veze IS_SUBFUND_OF
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.12.2018 -
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 02.08.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 6.9.2022. 8:31:51