Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800H0KCA9Y55BZI68
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.12.2019
Datum obnove LEI oznake 17.12.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 07.11.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VILLA DUBROVNIK hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 060000978
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Vlaha Bukovca 6
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vlaha Bukovca 6
Poštanski broj 20000
Grad Dubrovnik
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca