Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800H0CD82T7HDE677
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.02.2018
Datum obnove LEI oznake 20.02.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 14.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA FILIALA TIMIS
Identifikator subjekta u registru
Naziv registra Nije uvedeno u nijedan registar
Pravni oblik subjekta ostalo
Pravna nadležnost Rumunjska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Nije uvedeno u nijedan registar (RA999999)
Tip valjanosti samo podaci subjekta
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa STR. LUCIAN BLAGA NR. 2
Poštanski broj 300002
Grad Timisoara
Država Rumunjska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa STR. LUCIAN BLAGA NR. 2
Poštanski broj 300002
Grad Timisoara
Država Rumunjska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca