Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0XAW5J6OWN253
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.05.2017
Datum obnove LEI oznake 29.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 27.05.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KOKA peradarsko prehrambena industrija dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 070020360
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa BIŠKUPEČKA ULICA 58
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa BIŠKUPEČKA ULICA 58
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800B0PC7W9XKTDM84
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 25.05.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 26.05.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.5.2020 8:33:04

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800B0PC7W9XKTDM84
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 25.05.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 26.05.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.5.2020 8:33:04