Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0W5Y7UOUULO40
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 19.12.2019
Datum obnove LEI oznake 19.12.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta API Bank akcionarsko društvo Beograd
Identifikator subjekta u registru 20439866
Naziv registra Business Entities Register - Companies
Pravni oblik subjekta Akcionarsko društvo (YVPW)
Pravna nadležnost Srbija
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Business Entities Register - Companies (RA000517)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa BALKANSKA 2
Poštanski broj 11000
Grad Beograd
Država Srbija

Adresa sjedišta subjekta

Adresa BALKANSKA 2
Poštanski broj 11000
Grad Beograd
Država Srbija

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca