Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0RAZV2HWSII94
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 28.10.2020
Datum obnove LEI oznake 28.10.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ANTITALENT d.o.o. za filmsku djelatnost i usluge
Identifikator subjekta u registru 080199822
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Bana Josipa Jelačića 54
Poštanski broj 10290
Grad Zaprešić
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bana Josipa Jelačića 54
Poštanski broj 10290
Grad Zaprešić
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca