Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0RAS1S7WADS81
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 24.01.2018
Datum obnove LEI oznake 24.01.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Rosis Unus društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj projekata
Identifikator subjekta u registru 080555640
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Vrankovec 1
Poštanski broj 49223
Grad Sveti Križ Začrejte
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vrankovec 1
Poštanski broj 49223
Grad Sveti Križ Začrejte
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca