Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0NGMHFC7N0X44
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.07.2023
Datum obnove LEI oznake 17.07.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 17.07.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AKTURA AG društvo s ograničenom odgovornošću za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju
Identifikator subjekta u registru 081308127
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Preradovićeva ulica 12
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Preradovićeva ulica 12
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca