Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0N1RRW5W81O70
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 08.01.2018
Datum obnove LEI oznake 08.01.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 03.01.2019

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Zaklada Marijan Filipović
Identifikator subjekta u registru 01931415
Naziv registra Registar neprofitnih organizacija
Pravni oblik subjekta ostalo
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar neprofitnih organizacija (RA000696)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa I.G.KOVAČIĆA 24
Poštanski broj 51306
Grad ČABAR
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa I.G.KOVAČIĆA 24
Poštanski broj 51306
Grad ČABAR
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca