Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0L180FH3W4547
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 27.07.2018
Datum obnove LEI oznake 27.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 24.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta EUROCONSULTING dioničko društvo za pružanje usluga poslovnog savjetovanja
Identifikator subjekta u registru 040179896
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Strrossmayerova 16
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Strrossmayerova 16
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca