Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0K5QA1VMZFV44
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 20.10.2020
Datum obnove LEI oznake 20.10.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ELMAT d.o.o. za trgovinu
Identifikator subjekta u registru 060046570
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Velebitska Ulica 61
Poštanski broj 21000
Grad SPLIT
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Velebitska Ulica 61
Poštanski broj 21000
Grad SPLIT
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca