Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0K1Y336APUM97
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 23.02.2022
Datum obnove LEI oznake 23.02.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AR PACKAGING CROATIA, dioničko društvo za proizvodnju papira i kartona, proizvoda od papira i kartona te izdavačku i tiskarsku djelatnost
Identifikator subjekta u registru 040004703
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Burići 9A
Poštanski broj 52352
Grad Kanfanar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Burići 9A
Poštanski broj 52352
Grad Kanfanar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nije dala odobrenje za objavljivanje informacije ili se ne može kontaktirati
Referenca