Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0K12XWOC5I282
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 23.12.2022
Datum obnove LEI oznake 23.12.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 23.12.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta POLJOOPSKRBA-TEHNO dioničko društva za vanjsku i unutarnju trgovinu
Identifikator subjekta u registru 080186570
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Samoborska cesta 96
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Samoborska cesta 96
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca