Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0HB71ZWOX4403
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 14.12.2022
Datum obnove LEI oznake 18.12.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 18.12.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta SANITACIJA OSIJEK dioničko društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
Identifikator subjekta u registru 030037410
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Jarak 3
Poštanski broj 31208
Grad Petrijevci
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Jarak 3
Poštanski broj 31208
Grad Petrijevci
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca