Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G0A5E0R3MJIG50
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 07.12.2017
Datum obnove LEI oznake 07.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 26.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PPK karlovačka mesna industrija,dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 020006749
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Selce 33
Poštanski broj 47000
Grad Karlovac
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Selce 33
Poštanski broj 47000
Grad Karlovac
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800N0X2WZ9M5RWX15
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 01.12.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.10.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 24.11.2020. 13:46:14

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800N0X2WZ9M5RWX15
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 01.12.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 30.10.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 24.11.2020. 13:46:14