Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800G08791V968CT53
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.12.2019
Datum obnove LEI oznake 04.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 11.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DIONIČKO DRUŠTVO SAMOBORKA, INDUSTRIJA GRAĐEVNOG MATERIJALA
Identifikator subjekta u registru 080147694
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Zagrebačka 32/a
Poštanski broj 10430
Grad Samobor
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Zagrebačka 32/a
Poštanski broj 10430
Grad Samobor
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca