Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800F0X3R0JL2SYE75
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.07.2022
Datum obnove LEI oznake 22.07.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 22.07.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Validus dioničko društvo za upravljanje drugim društvima "u stečaju"
Identifikator subjekta u registru 070039838
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dravska ulica 1
Poštanski broj 48000
Grad Koprivnica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Anina ulica 2
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca