Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800F0PD7VMONAD813
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 09.03.2022
Datum obnove LEI oznake 09.03.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Drvna industrija KLANA d. d.
Identifikator subjekta u registru 040015492
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Klana 264
Poštanski broj 51217
Grad KLANA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Klana 264
Poštanski broj 51217
Grad KLANA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca